Sanselige rum på Vanløse bibliotek sammen med Marie Chemnitz Rosendahl.