Mit CV

  • 2000-2006: Cand.scient.soc. (Sociolog) Aalborg Universitet (AAU) Speciale: Sociale problemer.’

  • 2006-2008: Barsel med min datter.

  • 2008-2009: Kvalitativ undersøgelse af anabolske steroider i samarbejde med politiet.

  • 2010-2022: Konfliktrådsmægler, Rigspolitiet, København og Nordjyllands Politi. 

  • 2010-2022: Intern og ekstern underviser og  udviklingskonsulent, AMU Nordjylland.

  • 2014-2016: PD – Pædagogisk Diplomuddannelse i Erhvervsuddannelser: VIA – Aarhus University College.

  • 2018-2019: Udviklingskonsulent (AMU-Nordjylland): Udvikling af AMU´s undervisningsmål i kommunikation og konflikthåndtering for Nordjyllands Trafikselskab (NT).

  • 2018-2022: Facilitator: Konfliktrådet, Rigspolitiet, Aarhus Universitet, Cambridge Centre for Evidence-Based Policing.

  • 2019-2021: Udviklingskonsulent (AMU-Nordjylland): Udvikling af AMU´s undervisningsmål for Uddannelsesnævnet i København; (Dansk Industri, Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Finansministeriet, HK-forbundet).

  • 2020-2022: Udviklingskonsulent (AMU-Nordjylland):Udvikling af AMU´s undervisningsmål for AMU-Nordjylland & AMU-Fyn i Blended Learning. Certificerede E-læringsforløb i hhv. online- og tilstedeværelsesundervisning.