INDIVIDUEL TILGANG

Med udgangspunkt i virksomhedens helt særlige problematikker og behov gives der konkrete løsningsmodeller inden for udfordringer med håndtering og forbedring af virksomhedskulturen, kommunikationen og konfliktløsningen. Virksomheden og medarbejderen i centrum!
Dette kommunikationsløft giver et overraskende og varigt menneskeligt kollegialt sammenhold på tværs af enhver virksomheds naturlige hierarkiske opbygning, hvilket igen giver dokumenteret øget økonomisk overskud til direkte aflæsning på virksomhedens bundlinje.

HVAD ER DET, JEG GØR?

1. Jeg vurderer de kommunikative udfordringer, der eksisterer i din virksomhed ved det første gratis forbesøg,- herunder identificeringen af de kollegiale berøringsflader, som udløser problematiske konflikter.

2. Jeg udarbejder en plan for virksomhedsnære, varige løsninger af virksomhedens udfordringer.

3. Jeg fremlægger planen for ledelsen, hvorefter det er op til ledelsen at godkende planen,- evt. med tilføjelser/udeladelser. Derefter udarbejder jeg en kontrakt med tidsplan, gennemførelse og opfølgning af hele forløbet,- hvorefter virksomheden og jeg skriver under, og forandringsprocessen sættes i gang.

5 EKSEMPLER PÅ OPGAVER

SKABE EN FÆLLES FORSTÅELSE

Jeg aftalte med den administrerende direktør og HR-chefen i virksomheden at jeg:
• skal facilitere lederne fra fabrikken til at finde en fælles arbejdsmetode og et fællesskab til at arbejde mere sammen på tværs
• skal facilitere lederne, så de får større indsigt i kommunikation og konflikthåndtering, når de skal hjælpe deres medarbejdere i konfliktoptrappende situationer.
• skal facilitere lederne og styrke deres indsigt i medarbejdersamtaler fx i ”den svære samtale.”

Konklusionen blev: En positiv opstået VI-følelse, som virksomheden havde søgt over længere tid. En større fælles forståelse for hinandens arbejde, forskelligheder, adfærd og sproglige kompetencer.
Iværksættelse af konkrete kommunikationsredskaber til brug i det daglige, udviklet og tilpasset virksomheden.

KONFLIKTHÅNDTERING

Jeg aftalte med direktøren og Informationsmedarbejderen i virksomheden at jeg:
• skal komme med viden og redskaber til hvordan de håndterer konfliktsøgende kunder, når de fysisk bliver kaldt ud til en privat kunde.
• skal komme med teoretisk viden om, hvordan de på skrift håndterer konfliktsøgende kunder via mail og telefon.
• skal komme med konflikthåndteringsråd og eksempler på, hvordan medarbejderne håndterer konflikten i en pludselig opstået situation.

Konklusionen blev: En øjenåbner blandt medarbejderne. En synliggørelse af hvilke udfordringer de ofte står i. Udfordringernes løsningsforslag fandt de selv frem til ved fælles hjælp, og fik udarbejdet aftaler om hurtig virksomhedsimplementering.

STYRKE SAMARBEJDET

Jeg aftalte med direktøren og produktionschefen i en virksomhed at jeg:
• skal undersøge om der er praktiske udfordringer i medarbejdernes vagtskifte (dag, aften, natskift?)
• skal undersøge om der er personlige udfordringer og uoverensstemmelser imel-lem medarbejderne.
• skal facilitere med at opsætte forventninger til medarbejderne.
• skal facilitere og fastsætte fælles mål, normer og værdier til medarbejderne.
• skal facilitere medarbejderne til selv at finde praktiske virksomhedsløsninger.

Konklusionen blev: En positiv “VI-følelse”, der betød en bedre fælles forståelse for hinandens arbejde, forskellighed og personlighed, som resulterede i øget effektivitet.

KONFLIKTMÆGLING

Konfliktmægling er relevant, hvis der opstår uro eller en direkte uoverensstemmelse mellem to eller flere kollegaer. Konflikter og uoverensstemmelser er med til at ødelægge det gode samarbejde og stemningen i arbejdsgrupperne. Konfliktmægling betyder, at vi sammen tager konflikten op, jeg mægler, både til gavn for de kollegaer, som det er gået direkte ud over, og selvfølgelig også den gode arbejdsplads, som alle har en fælles interesse i at passe på.

FACILITERING

Facilitering er en mulighed hvor jeg, via afdæmpet involvering og gennemprøvede spørgeteknikker, foreslår overraskende nye veje at gå i det organisatoriske og ud-viklende bestyrelsesarbejde. Organisationen er med til selv at vurdere, hvilken vej, som er den helt rigtige.
Ønsker din skole, dit forældreråd, menighedsråd, bestyrelse, institution eller andre former for grupper/organisationer ”det sidste skub” til at komme godt videre med specielle emner, som ofte får det hele til ”at gå i stå”?

HVAD KOSTER DET?

• Første fysiske formøde på 2 timer er honorarfrit, dog undtaget gældende kørselstakster pr. påbegyndt time.
• Foredrag eller oplæg pr. time: 950,- kr. + moms & gældende kørselstakster pr. påbegyndt time.
• Undervisning/foredrag pr. dag: 7.000 kr. + moms & gældende kørselstakster pr. påbegyndt time.
• Derudover kan der evt. udarbejdes et pakkepris tilbud efter aftale.