HELLE DAMGAARD - KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE

Er en enkeltmandsvirksomhed, der med respektfulde, humoristiske, stærkt relationsbårne metoder forløser alle ansattes potentiale i enhver stor eller mellemstor virksomhed, institution eller forening inden for både det private og offentlige område.
Jeg arbejder udfra relevante klassiske kommunikationsmetoder, psykologier, gruppe- og virksomhedsteorier, som tilsat mit unikke personlige præg giver et permanent løft til alle firmaer, foreninger og institutioner.

2023-2024:
Konsulentudvikler for (TUR) Transporterhvervets Uddannelser – ”Børne & Undervisningsministeriet.”

2010-2024:
Konfliktrådsmægler, Rigspolitiet København, for Nordjyllands Politi, Aalborg.

2023:
”Autoriseret Dørmand” Rigspolitiet København.

2020-2022:
Udviklingskonsulent (AMU-Nordjylland): Udvikling af AMU´s undervisningsmål for AMU-Nordjylland & AMU-Fyn i Blended Learning. Certificerede E-læringsforløb i hhv. online- og tilstedeværelsesundervisning.

2019-2021:
Udviklingskonsulent (AMU-Nordjylland): Udvikling af AMU´s undervisningsmål for Uddannelsesnævnet i København; (Dansk Industri, Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Finansministeriet, HK-forbundet).

2018-2022:
Facilitator: Konfliktrådet, Rigspolitiet, Aarhus Universitet, Cambridge
Centre for Evidence-Based Policing.

2018-2019:
Udviklingskonsulent (AMU-Nordjylland): Udvikling af AMU´s undervisningsmål i kommunikation og konflikthåndtering for Nordjyllands Trafikselskab (NT).

2014-2016:
PD – Pædagogisk Diplomuddannelse i Erhvervsuddannelser: VIA –
Aarhus University College.

2010-2022:
Intern og ekstern underviser og udviklingskonsulent, AMU Nordjylland.

2008-2009:
Kvalitativ undersøgelse af anabolske steroider i samarbejde med politiet. 2010-2022: Konfliktrådsmægler, Rigspolitiet, København og Nordjyllands Politi.

2000-2006:
Cand.scient.soc. (Sociolog) Aalborg Universitet (AAU) Speciale: Sociale
problemer.